Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Kołbaskowo - sprawdź miejscowy plan gminy Kołbaskowo

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Kołbaskowo? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Kołbaskowo.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Kołbaskowo.

MPZP Kołbaskowo
Mapa MPZP gminy Kołbaskowo

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Kołbaskowie.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Kołbaskowo

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Kołbaskowo i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Kołbaskowo prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Kołbaskowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Kołbaskowo.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kołbaskowo i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Kołbaskowo obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Kołbaskowo z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kołbaskowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kołbaskowa

0

110 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Kołbaskowo, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Kołbaskowo, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

2475 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Kołbaskowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Kołbaskowo z podziałem na lata

Rejestr MPZP Kołbaskowo

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Kołbaskowo. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XLII/523/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie BarnisławXLII/523/202228-10-2022
Uchwała Nr XXXII/400/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Będargowo w gminie KołbaskowoXXXII/400/202124-9-2021
Uchwała Nr XXXII/391/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kurów w gminie KołbaskowoXXXII/391/202124-9-2021
Uchwała Nr XXX/362/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym KołbaskowoXXX/362/202130-5-2021
Uchwała Nr XXX/361/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 maja 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym KołbaskowoXXX/361/202130-5-2021
Wyrok Nr II SA/Sz 1097/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Kołbaskowo i Moczyły gminy KołbaskowoIISA/Sz1097/2020-5-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Kołbaskowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Kołbaskowo odpowiada wójt/burmistrz gminy Kołbaskowo. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Kołbaskowo nie obowiązuje, to urząd gminy Kołbaskowo wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Kołbaskowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Kołbaskowo z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Kołbaskowo na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Kołbaskowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Kołbaskowo!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Kołbaskowo