Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kołbaskowo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kołbaskowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kołbaskowo.

Mapa Geoportal Kołbaskowo
Mapa z granicą gminy Kołbaskowo

Dane urzędu

Urząd Gminy Kołbaskowo 106Kołbaskowo, 72-001

Tel: 91 3119510

Fax: 91 3119553

E-mail: biuro@kolbaskowo.pl

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Kołbaskowo: 3211022

Witryna: www.kolbaskowo.pl

Władze lokalne: Wójt Małgorzata Schwarzsekretarz@kolbaskowo.pl

Aktualności z gminy Kołbaskowo

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Kołbaskowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kołbaskowo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kołbaskowo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kołbaskowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kołbaskowa

Gmina Kołbaskowo w liczbach

Powierzchnia gminy Kołbaskowo*

105 km2

1369 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kołbaskowo*

13 782 mieszkańców

586 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kołbaskowo*

131 mieszkańców na km2

614 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kołbaskowo

Geoportal Kołbaskowo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kołbaskowo

Jak powstał Geoportal gminy Kołbaskowo?

Geoportal Kołbaskowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kołbaskowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kołbaskowo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kołbaskowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kołbaskowo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kołbaskowo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Kołbaskowo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kołbaskowo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kołbaskowo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kołbaskowa.
Informacje na Geoportalu Kołbaskowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kołbaskowo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Kołbaskowo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Kołbaskowo;
 • Rejestr MPZP Kołbaskowo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Kołbaskowo;
 • Mapa Topograficzna gminy Kołbaskowo;
 • Mapa Solarna gminy Kołbaskowo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Kołbaskowo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kołbaskowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kołbaskowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kołbaskowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kołbaskowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kołbaskowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kołbaskowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kołbaskowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kołbaskowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kołbaskowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kołbaskowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kołbaskowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kołbaskowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kołbaskowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kołbaskowie.

  Geoportal gminy Kołbaskowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kołbaskowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kołbaskowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kołbaskowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kołbaskowie.

  W Geoportalu Kołbaskowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kołbaskowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kołbaskowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kołbaskowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kołbaskowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kołbaskowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kołbaskowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kołbaskowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kołbaskowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kołbaskowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kołbaskowie. W Geoportalu gminy Kołbaskowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kołbaskowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kołbaskowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kołbaskowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kołbaskowo dla mieszkańców

Geoportal Kołbaskowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kołbaskowo. Na mapie Kołbaskowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kołbaskowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kołbaskowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Kołbaskowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kołbaskowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kołbaskowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kołbaskowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować