Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Kołbaskowo w liczbach

Geoportal Kołbaskowo
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kołbaskowo

Kołbaskowo, gmina w województwie zachodniopomorskie , powiat policki.

Powierzchnia gminy Kołbaskowo wynosi 105 km2, zajmuje 1369 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Kołbaskowo zamieszkuje 13 782 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 586 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Kołbaskowo wynosi 131, jest 614 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kołbaskowo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kołbaskowo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kołbaskowo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kołbaskowo: 1051369
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kołbaskowo: 0,161269
Lesistość w % w gminie Kołbaskowo: 6,42161
Ludność na 1 km2 w gminie Kołbaskowo: 131614
Liczba ludności ogółem w gminie Kołbaskowo: 13 782586
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kołbaskowo: 25,837
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kołbaskowo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kołbaskowo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kołbaskowo: 9,26-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kołbaskowo: 73,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kołbaskowo: 16961
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kołbaskowo: 5,0735
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Kołbaskowo: 100,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kołbaskowo: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kołbaskowo: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kołbaskowo: 940,8456
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kołbaskowo: 6404
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kołbaskowo: 404,9299
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kołbaskowo: 83,11533
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kołbaskowo: 5,5226
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kołbaskowo: 504566
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kołbaskowo: 5 269-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kołbaskowo: 5 288-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kołbaskowo: 5 308-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kołbaskowo: 99,0447
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kołbaskowo: 93,988
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kołbaskowo: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kołbaskowo: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kołbaskowo: 99,0397
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kołbaskowo: 93,942

Źródłem danych statystycznych dla gminy Kołbaskowo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kołbaskowo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kołbaskowo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.